Mars Regnbågen

 

REGNBÅGEN

 

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt

för matematik, naturvetenskap och teknik

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera,

ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

 

På regnbågen har vi arbetat vidare med vårt vattenprojekt. Barnen har fått ta med sig en delfin som de döpt till Charlie hem i en resväska. Tillsammans med Charlie har de utforskat var vatten finns hemma.

I samband med några regniga dagar undersöktes detta vatten och vi sjöng om ”Petronella ifrån Plaskeby” och tillverkade också egna paraplyn.

 

 
 

Mars Månen

 

 

MÅNEN

 

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Vi använder oss av olika böcker om Grodan skrivna av Max Velthuijs som en röd tråd i arbetet med barnen. Böckerna har fin sensmoral på ett enkelt sätt och har alltid ett lyckligt slut.

Nu har vi utgått från boken Grodan blir glad som handlar om att Grodan blir ledsen när han upptäcker att hans vänner kan göra sådant han inte kan.

Vi diskuterade med barnen om att alla är bra på någonting. Både barn och pedagoger hade något de var speciellt bra på! Utöver mycket annat kan vi: hoppa, krypa, snurra,åla… 

 

 
 

 

Mars Solen

 

Solen

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera så väl på svenska som på sitt modersmål

 

 

Vårt tema är ”Rödluvan och vargen. Barnen har fått tillverka egna vargar. För att skapa sina vargar har de fått jobba med både naturmaterial och återvunna toalettrullar. Barnen har samarbetat och tillsammans tillverkat ett landskap där alla vargar nu bor.

 

Vi har forskat om vargen och lärt oss om hur den ser ut, var den bor, vad den äter mm.

 

Med hjälp av ”veckans ord” tar vi vara på att vi har flerspråkighet i vår grupp och lär oss ord även på tyska och spanska, t ex varg, grå, skog osv.

 

 

 

 

RSS 2.0