GLAD PÅSK!

Onsdagen innan påsk var det dags för påsksamling för alla barn på förskolan i vår lekhall!
De barn som ville var utklädda och tillsammans sjöng vi påsksånger och lekte lekar.
Vi fick även besök av den tokiga hönan Agda som brukar dyka upp varje påsk...
Efter samlingen åt vi god påsklunch.
 
 
 

Mars Regnbågen

 

REGNBÅGEN

 

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt

för matematik, naturvetenskap och teknik

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera,

ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

 

På regnbågen har vi arbetat vidare med vårt vattenprojekt. Barnen har fått ta med sig en delfin som de döpt till Charlie hem i en resväska. Tillsammans med Charlie har de utforskat var vatten finns hemma.

I samband med några regniga dagar undersöktes detta vatten och vi sjöng om ”Petronella ifrån Plaskeby” och tillverkade också egna paraplyn.

 

 
 

Mars Månen

 

 

MÅNEN

 

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Vi använder oss av olika böcker om Grodan skrivna av Max Velthuijs som en röd tråd i arbetet med barnen. Böckerna har fin sensmoral på ett enkelt sätt och har alltid ett lyckligt slut.

Nu har vi utgått från boken Grodan blir glad som handlar om att Grodan blir ledsen när han upptäcker att hans vänner kan göra sådant han inte kan.

Vi diskuterade med barnen om att alla är bra på någonting. Både barn och pedagoger hade något de var speciellt bra på! Utöver mycket annat kan vi: hoppa, krypa, snurra,åla… 

 

 
 

 

RSS 2.0