Mars Kometen

 
 

 

KOMETEN

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 

Naturkunskap är ett sätt för barnen att utforska, undersöka och experimentera och att komma underfund med hur världen fungerar och lära sig känna sin närmiljö.

 Vi vill i arbetet få med naturens skafferi, barnens tankar och fantasi, inflytande och tekniska hjälpmedel.

Barnen skapade varsitt stentroll av naturmaterial som samlats under våra skogsutflykter och detta troll är nu huvudperson i de sagor/berättelser barnen ”skriver”. Trollen är med i leken och barnen dokumenterar själva vad som händer med bl a kamera.

Projektet kommer att utmynna i en rörlig berättelse/saga med hjälp av appen ”Paper Pals HD”.

 

 

 

 

RSS 2.0