Mars Månen

 

 

MÅNEN

 

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

 

Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar och ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Vi använder oss av olika böcker om Grodan skrivna av Max Velthuijs som en röd tråd i arbetet med barnen. Böckerna har fin sensmoral på ett enkelt sätt och har alltid ett lyckligt slut.

Nu har vi utgått från boken Grodan blir glad som handlar om att Grodan blir ledsen när han upptäcker att hans vänner kan göra sådant han inte kan.

Vi diskuterade med barnen om att alla är bra på någonting. Både barn och pedagoger hade något de var speciellt bra på! Utöver mycket annat kan vi: hoppa, krypa, snurra,åla… 

 

 
 

 

RSS 2.0