Mars Solen

 

Solen

 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera så väl på svenska som på sitt modersmål

 

 

Vårt tema är ”Rödluvan och vargen. Barnen har fått tillverka egna vargar. För att skapa sina vargar har de fått jobba med både naturmaterial och återvunna toalettrullar. Barnen har samarbetat och tillsammans tillverkat ett landskap där alla vargar nu bor.

 

Vi har forskat om vargen och lärt oss om hur den ser ut, var den bor, vad den äter mm.

 

Med hjälp av ”veckans ord” tar vi vara på att vi har flerspråkighet i vår grupp och lär oss ord även på tyska och spanska, t ex varg, grå, skog osv.

 

 

 

 

RSS 2.0