November Månen

Under november har hela förskolan arbetat utifrån ett mer medvetet genusperspektiv.
Vi gjorde en dockteater som utgick från barnens favoritböcker "Halvan kör brandbil" och "Halvan kör polisbil" .
Dock ändrade vi lite på innehållet så Halvan fick en kvinnlig kollega för att tydliggöra för barnen att både tjejer och killar kan bli brandmän och poliser. 
 
 
 
 
Vi använde också traditionella pojk- och flickleksaker på annorlunda sätt. Vi klickade ut färger på papper och barnen fick använda dockor och bilar att "måla med". Leksaksbilar gjorde fina mönster med sina hjul och dockor satte sina spår i färgen...
                                               
 
 
UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.
Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller
RSS 2.0