Maj Solen

SOLEN
Nu har vi skolat om våra små granar som vi planterade från frön i vintras. Barnen kom fram till att de små plantorna behövde mer plats för att kunna växa. Vi har planterat olika antal granar i krukorna för att se om resultatet blir olika.
Barnens fråga är: Växer den ensamma bäst eller de som har sällskap?
 
 
 
 
 
Vi har också för avsikt att sätta potatis och har undersökt hur vår sättpotatis ser ut. Den hade fått några groddar men behöver ligga ett tag till i den mörka påsen.
 
 
 
 
UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
...utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Maj Kometen

KOMETEN
 
UTDRAG UR FÖRSKOLAN LÄROPLAN:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar ocherfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
... utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 
Vi avslutar vårt projekt Stentroll genom att läsa alla barnens fina sagor. Det är barnen själva som berättar sina sagor med hjälp av oss pedagoger. Fantastiska sagor gömmer sig bakom QR-koderna!
 
5-åringarna har spelat upp sin teater "Prinsessorna och drakarna" för sina föräldrar och syskon. De fick massor med applåder, fina ord och kramar efter föreställningen och det bjöds på egengjord tårta.
 
 
"Baklängesdagen" uppmärksammade vi genom att börja äta mellanmål, sedan efterrätt, smörgås,soppa och till sist frukost. Skedar och glas bytte plats och några av oss satt baklänges och åt!
Ute öppnade vi upp hela gården och barnen genomförde en baklängesmarsch som startade vid mål och slutade vid start.
 
 
Under månaden har vi också besökt varandras avdelningar och tagit del av varandras arbeten.

Maj Regnbågen

REGNBÅGEN
 
UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
...utvecklar sin förmåga att förstå och handla efetr demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 
Under denna månaden har vi knutit ihop årets arbeten med fokus på barnens inflytande. 
Barnen har fått ha egna önskesamlingar där de bestämt innehåll. De har själva hållit i samlingen tillsammans med en pedagog och vi har fått uppleva olika experiment, sångsamlingar och sagosamlingar.
Vi har också välkomnat sommaren och tillverkat fjärilar där barnen själva fått välja teknik och utförande.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSS 2.0