Maj Månen

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:
De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.
 
Förskolan ska ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten.
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
får reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
 
 
Barnen har fått ta med saker hemifrån som de vill visa på samlingen. 
Ett barn har tillsammans med sin pappa varit i fiskbilen och köpt krabba och fisk för att visa på förskolan.
Barnen tyckte det var spännande att titta, känna på och lukta på fisken och krabban.
De har lärt sig mycket nya fakta på ett undersökande sätt, bl a namnet på fisken, kroppsdelar och vilka funktioner de har. 
Här blir tydligt hur ett barn lär de andra barnen och hur intressen smitttar av sig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSS 2.0