Maj Regnbågen

REGNBÅGEN
 
UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
...utvecklar sin förmåga att förstå och handla efetr demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 
Under denna månaden har vi knutit ihop årets arbeten med fokus på barnens inflytande. 
Barnen har fått ha egna önskesamlingar där de bestämt innehåll. De har själva hållit i samlingen tillsammans med en pedagog och vi har fått uppleva olika experiment, sångsamlingar och sagosamlingar.
Vi har också välkomnat sommaren och tillverkat fjärilar där barnen själva fått välja teknik och utförande.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSS 2.0