FIXARKVÄLL

 
 

Här är några bilder på resultatet av vår fixarkväll, där vi fick mycket gjort!

Vi vill tacka alla fantastiska föräldrar som ställde upp och hjälpte till med gården.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April Månen

MÅNEN
 
UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

…utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära

 

…utvecklar sin förmåga att använda matematik

 

…utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp

 

Vi använder böckerna om Grodan som utgångspunkt och barnen har fått träna sin ordförståelse, sitt ordförråd och på att använda matematik.

 

Exempel:

Grodan fyller år och har bjudit sina vänner på kalas. Barnen hjälpte till att duka inför kalaset.

Hur många tallrikar, muggar, skedar osv behövdes för att det skulle räcka till alla?

 

Grodan har skrivit en inköpslista och barnen fick gå till affären och handla det Grodan skrivit upp. Det kunde vara 2 morötter, 4 bröd, 1 tårta mm. Alla inköp betalades med låtsaspengar.

Sedan serverade barnen det de köpt till de olika djuren.

 

Barnen lekte mycket med gosedjuren och materialet och utvecklade handlingen utifrån sin egen fantasi även under den fria leken.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April Regnbågen

REGNBÅGEN

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar som förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Vi  har planterat tomatskivor och tittat på när naturen vaknat.  Tomatskivorna  kommer barnen att få hem i egentillverkade mjölkpaketskrukor. Vi har även planterat gräslök/rädisor i vår pallkrage ute.

 

Vi har också haft vattensamling utomhus där vi hjälpte Plask och Plupp (våra vattendroppar) att hitta sina vänner ute.

 

Vi har också haft Nallefest, där barnen fick ta med sig ett gosedjur hemifrån. Vi pratade om vänner och kompisar och barnen fick sedan samarbeta i en skattjakt. 

 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSS 2.0