April Kometen o Solen

 

TEATER

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

…utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

De största barnen på Kometen och Solen spelade upp teatern ”Prinsessorna och drakarna” för övriga barn på förskolan och detta blev förstås en succé.

Teatern utspelar sig en vacker sommardag i ett rike där det finns prinsessor och drakar men också en drottning, en fåraherde, får, en riddare och inte minst en skatt!

Barnen har själva skrivit manus och tillverkat all rekvisita!

Även föräldrarna skall bli inbjudna att se föreställningen lite längre fram.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

RSS 2.0