April Kometen

 
 KOMETEN
 

UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

 

…utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

 

…utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

 

…utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

Vi har fortsatt arbeta med vårt projekt Stentroll .

Barnen har haft med sina stentroll i leken och dokumenterat detta för att sedan ”skriva” en berättelse/saga.

De har tillverkat en förstasida med trollet samt sagans titel på, och har själva valt text, typsnitt etc. Några exempel på titlar är ”Sagan om Klumpe”, "Sagan om stentrollet Linnea", Sagan om stentrollet Snabler"...

Som sista sida har barnen gjort en rörlig berättelse/saga med hjälp av Ipaden. Sagan är sparad som en Qrafter.

 

 

RSS 2.0