Oktober Regnbågen

Under oktober fortsatte vårt arbete med hösten.
Vi har samtalat kring snigeln och sett en kort film om den och fått reda på var snigelns ögon sitter, vad en snigel äter mm. Barnen har tillverkat sniglar av trolldeg och kastanjer och gjorde även gemensamt en igelkott och där de använde sig av löv. 
 
                                     
 
 
Den 27/10 firade vi Nallens Dag.
Barnen hade med sig sitt favorit-gosedjur till förskolan som de fick berätta om och sjunga för.
 
 
Utdrag ur förskolans läroplan:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer t ex bild
...utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur
 

Oktober Månen

Vårt tema med Babblarna fortskrider...
Vi spelar dockteatrar som utgår från böckerna om Babblarna vilket bl a stärker barnens språkutveckling och barnen har även skapat Babblare av olika material.
 
                               


                                                         
 
 
 
Vi har gjort experiment med vattenfärg, bakpulver och ättikssprit. I experimentet fick barnen använda pipetter för första gången och detta utmanade deras finmotorik. Med stor observationsförmåga och upptäckarlust följde barnen vad som hände på pappret när bakpulver och ättikssprit tillsattes till färgen. Spännande!
  
 
Utdrag ur förskolan läroplan:
Arbetet i barngruppen skall genomföras så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober Solen

Solens kompis Skrutt ville att vi skulle försöka tillverka honom i naturmaterial. I skogen samlade barnen ihop kottar, löv, bär, pinnar mm och skapade en alldeles egen Skrutt.
Resultatet blev både vi och den "riktige" Skrutt nöjda med!
 
Utdrag ur förskolans läroplan:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin skapande förmåga
...utvecklar sin förmåga att bygg, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 
 
Utifrån vad vi arbetar med väljer de barn med annat modersmål än svenska ut ett ord som de får i "läxa" att ta med hem och med hjälp av sina föräldrar lära sig och därefter presentera för de andra barnen på förskolan. Detta ord klistras sedan in i en språkbok.
På detta sätt lyfter vi fram vikten av modersmål och försöker stärka barnen i sin identitet.
 
RSS 2.0