Oktober Regnbågen

Under oktober fortsatte vårt arbete med hösten.
Vi har samtalat kring snigeln och sett en kort film om den och fått reda på var snigelns ögon sitter, vad en snigel äter mm. Barnen har tillverkat sniglar av trolldeg och kastanjer och gjorde även gemensamt en igelkott och där de använde sig av löv. 
 
                                     
 
 
Den 27/10 firade vi Nallens Dag.
Barnen hade med sig sitt favorit-gosedjur till förskolan som de fick berätta om och sjunga för.
 
 
Utdrag ur förskolans läroplan:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer t ex bild
...utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur
 
RSS 2.0