Oktober Månen

Vårt tema med Babblarna fortskrider...
Vi spelar dockteatrar som utgår från böckerna om Babblarna vilket bl a stärker barnens språkutveckling och barnen har även skapat Babblare av olika material.
 
                               


                                                         
 
 
 
Vi har gjort experiment med vattenfärg, bakpulver och ättikssprit. I experimentet fick barnen använda pipetter för första gången och detta utmanade deras finmotorik. Med stor observationsförmåga och upptäckarlust följde barnen vad som hände på pappret när bakpulver och ättikssprit tillsattes till färgen. Spännande!
  
 
Utdrag ur förskolan läroplan:
Arbetet i barngruppen skall genomföras så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
RSS 2.0