Oktober Solen

Solens kompis Skrutt ville att vi skulle försöka tillverka honom i naturmaterial. I skogen samlade barnen ihop kottar, löv, bär, pinnar mm och skapade en alldeles egen Skrutt.
Resultatet blev både vi och den "riktige" Skrutt nöjda med!
 
Utdrag ur förskolans läroplan:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin skapande förmåga
...utvecklar sin förmåga att bygg, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 
 
Utifrån vad vi arbetar med väljer de barn med annat modersmål än svenska ut ett ord som de får i "läxa" att ta med hem och med hjälp av sina föräldrar lära sig och därefter presentera för de andra barnen på förskolan. Detta ord klistras sedan in i en språkbok.
På detta sätt lyfter vi fram vikten av modersmål och försöker stärka barnen i sin identitet.
 
RSS 2.0