September Kometen

Vi arbetar med olika material från skogen och utgår ifrån den klassiska sagan om Bockarna Bruse.
Den lilla bocken Bruse, den mellanstora bocken Bruse och den stora bocken Bruse är nu klara:
 
 
 
Vi ägnar oss också mycket åt rörelse, något som barnen uppskattar!
En rörelsebana utspelar sig i djungeln där barnen får balansera, slå kullerbyttor, hoppa jämfota, krypa mm samtidigt som de träffar på olika djur.
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn
...utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
 
 
...utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
RSS 2.0