September Månen

Vårt arbete utgår just nu från Babblarna eftersom vi upptäckte att de var igenkända från data-appar och youtube-klipp och omtyckta av barnen.
Babblarna är duktiga på olika saker och syns i många olika sammanhang. Tillsammans täcker de in samtliga områden i läroplanen för förskolan. Babblarna har också anknytning till "Karlstadsmodellen" som lägger fokus på barnens språkträning/utveckling.
 
Vi började med att uppmärksamma Babblarnas olika färger och gjorde spännande färgexperiment.
 
                         
 
Barnen fick leta efter saker med olika färger både på avdelningen och i naturen och skapade varsin egen Babblare.
 
                          
 
Verksamheten ska främja kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intesse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
 
 
RSS 2.0