September Regnbågen

Under september har vi kommit igång med vårt projekt Natur-Hösten.
På samlingar har vi som inspiration använt en bricka med naturmaterial från skogen som barnen plockat på skogsutflykter.
I "skogen" har djur gömt sig och barnen har fått leta upp dem och vi har sjungit om dem. Vi träffade
bl a älg, kanin, igelkott och spindel.
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn
...utvecklar förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom kunnande om växter och djur
...utvecklar sin förmåga att urskilja, utforma, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
 
 
 
 Vid vårt föräldramöte fick föräldrarna med hjälp av sitt barns handavtryck skapa djur som del i vårt projekt.
 
Förskolan ska ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten
 
 
RSS 2.0