Förskolan och hemmet

Kontakten mellan vårdnadshavare och förskolan sker främst vid hämtning och lämning.
 
Vårdnadshavarna informeras  också om vad som händer i verksamheten på deras barns avdelning genom veckobrev som mailas ut.
 
Övriga samarbetsformer mellan hem och förskola är utvecklingssamtal, föräldramöten, enkäter, fixarkväll, luciafirande, drop in, gårdsfest och utställningar.

Mat och hälsa

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98/16, skall barnen "erbjudas en god omsorg och en väl avvägd dagsrytm" och där spelar måltiderna och den atmosfär som råder vid matsituationen, stor roll.
Vi vill ge barnen härliga matminnen och att de ska känna dofter från hemlagad mat varje dag på förskolan.
 
 
Varje dag är det något barn som hjälper till med dukning, att hämta maten hos vår kokerska i köket och därefter presenterar dagens maträtt för kamraterna på avdelningen.
 
Vid matbordet möter vi barnen i samtal om vardagen och njuter av maten i lugn och ro.
 
Köket följer Livsmedelsverkets riktlinjer och kontrolleras regelbundet av Miljö och Hälsa, Kungsbacka kommun.
 
Tre måltider serveras under dagen
Frukost: Kan bestå av olika sorters gröt, naturell och osockrad fil eller yoghurt, smörgås och grönsaker. En gång i veckan serveras varm choklad gjord på kakao och kokt ägg.
Lunch: Består av fisk/kött/kyckling/vegetariskt med tillbehör som ris/pasta/potatis och grönsaker. Måltidsdryck är vatten eller mjölk. Till efterrätt serveras frukt.
Mellanmål: Kan bestå av mjölk och smörgås med olika pålägg/pannkakor/fruktsallad/naturell fil eller yoghurt. Grönsaker och frukt ingår alltid.

Pedagogisk verksamhet

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska var rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." Lpfö 98/10 s.5
 
Vårt övergripande mål är att ge alla barn som vistas hos oss en trygg start i livet och att barn och vårdnadshavare minns tiden i förskolan som positiv och betydelsefull. Varje familj ska känna sig välkommen och delaktig.
En av våra viktigaste uppgifter är att få barnen att känna sig trygga med oss pedagoger och förskolans miljö. Det ska alltid finnas tid och möjlighet att prata om stort och smått, att få tröst eller bara sitta i ett knä och mysa.
 
Förskolans lärandemiljöer ska kännas inbjudande och inspirera barnen till lek, att lära, att skapa, röra sig, exprimentera mm. Lärmiljöerna omorganiseras av pedagogerna allteftersom de ser att barnens intressen skiftar, för att möta de behov som uppstår.
 
Verksamheten ska utgå från barnens nyfikenhet och deras lust att lära samt deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barn är kompetenta individer som vill lära, veta och växa.
Barns lärande sker genom utforskande lek och socialt samspel.
Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98/16. Sedan 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform och lyder under skollagen.
 
 
RSS 2.0