Januari Månen

Under denna månad har vi gjort olika experiment med vatten, is, vattenfärg, salt och lim.
 
Vi ställde t ex ut burkar med vatten för att barnen skulle få se vad som händer med vattnet när det är kallt.
Isen som bildades lade vi på varsin tallrik så att barnen kunde strö salt på isen och därefter hälldes färg över.
Det var spännande att observera hur färgen spred sig på isen och hur färgerna blandades. Saltet gjorde isen porös och den smälte fort så barnen kunde se hur den förvandlades till vatten.
 
Utdrag ur läroplanen:
Barnen skall utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen (som enkla kemiska processer).
Barnen skall utveckla sin förmåga att urskilja,utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSS 2.0