Februari på SOLEN

Vårt tema denna terminen är ”JAG”
Vi målar kartonger som ska bli, mitt hus
Vilken färg har jag på mitt hus?
Vilken färg är det på taket?
Har jag någon skorsten på mitt hus?
Hur många fönster har jag på mitt hus?

Det är viktigt för oss att få in olika uttryckformer, så vi använder oss av bilder, texter, skapande och både ute – och innemiljön.

Mål: För att skapa samhörighet i gruppen utgår vi från något som alla barn har gemensamt. Samtidigt som varje barn hamnar i fokus när var och en får skapa sitt egna hus och berätta för oss andra om det och om sina tankar runt det. Det blir ytterligare ett sätt att lära känna varandra och förstärker känslan av tillhörighet och gemenskap
RSS 2.0