Månen Februari

Denna månaden har vi lagt focus på matematik.
Enligt Läroplanen Lpfö 98/10 skall förskolan sträva efter att alla barn: *utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, och riktining och grundläggande egenskaper hos mångder, antal, ordning och talbegrepp.
*utveckla sin matematiska förmåga.
Vi hade en liten ”affär” där barnen fick komma fram ett i taget och välja en leksak som de ville köpa. Sakerna kostade 1, 2 eller 3 kr. Barnen fick betala med låssaspengar, de fick räkna pengarna så att det blev den summan som saken kostade.
 
            
 
Barnen fick lägga sig ett i taget på golvet, vi mätte hur långt barnet var. Sedan fick barnen lägga kapplastavar och räkna hur många kapplastavar som blir lika långt som barnen.

     
 
 

 
 
 
 
RSS 2.0