Mars Månen

I samband med påsk blir det mycket prat om hönor. Vi tog tillfället i akt att fördjupa barnens kunskaper om dessa fåglar när intresset hade väckts.
Vi gjorde en utflykt till en granne till förskolan som har hönor i sin trägård för att se fåglarna i sin naturliga miljö.
 

Vi fick ägg från hönorna som vi använde oss av när vi bakade en kaka.
Barnen fick se olika dockteatrar som handlade om hönor i hönshuset för att lära sig fakta och att få utöka sitt ordförråd på ett roligt och stimulerande sätt.
 

Barnen fick skapa hönor, tuppar och kycklingar av olika material.


Månen Februari

Denna månaden har vi lagt focus på matematik.
Enligt Läroplanen Lpfö 98/10 skall förskolan sträva efter att alla barn: *utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, och riktining och grundläggande egenskaper hos mångder, antal, ordning och talbegrepp.
*utveckla sin matematiska förmåga.
Vi hade en liten ”affär” där barnen fick komma fram ett i taget och välja en leksak som de ville köpa. Sakerna kostade 1, 2 eller 3 kr. Barnen fick betala med låssaspengar, de fick räkna pengarna så att det blev den summan som saken kostade.
 
            
 
Barnen fick lägga sig ett i taget på golvet, vi mätte hur långt barnet var. Sedan fick barnen lägga kapplastavar och räkna hur många kapplastavar som blir lika långt som barnen.

     
 
 

 
 
 
 

November Månen

Under november har hela förskolan arbetat utifrån ett mer medvetet genusperspektiv.
Vi gjorde en dockteater som utgick från barnens favoritböcker "Halvan kör brandbil" och "Halvan kör polisbil" .
Dock ändrade vi lite på innehållet så Halvan fick en kvinnlig kollega för att tydliggöra för barnen att både tjejer och killar kan bli brandmän och poliser. 
 
 
 
 
Vi använde också traditionella pojk- och flickleksaker på annorlunda sätt. Vi klickade ut färger på papper och barnen fick använda dockor och bilar att "måla med". Leksaksbilar gjorde fina mönster med sina hjul och dockor satte sina spår i färgen...
                                               
 
 
UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.
Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller
RSS 2.0