Solen april - maj

Barnen på Solen har arbetat vidare på sitt hus under temat "JAG". De använde matt och tapetprover vi fått av föräldrar till att inreda sitt hus. De mätte och klippte och fick allt på plats med tapetklister. Att inreda sina hus och använda sin fantasi och kreativitet med härliga resultat gav stolta barn. Lpfö. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar..... Utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning..
På Torsdagarna har vi skogsdag då vi går till vår närliggande skog. Barnen har utforskat småkrypen vi träffat på. Vi har forskat om fåglar och hur de låter. Sett på fågelfilm från UR. Barnen upplever naturen i sin egen takt och upptäcker med sina olika sinnen när vi avslutar med en" Tyst promenad" . Detta innebär att vi under tystnad sätter oss ner med en bit mellanrum och tar in naturen runt omkring oss med syn, hörsel, känsel och lukt. Lpfö Förskolan ska sträva efter att varje barn... utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,liiksom sitt kunnande om växter och djur. Barnen uppskattar att sjunga och göra danslekar. Nu har vi lärt oss leken "Den gyllene gula fågeln". En annan favorit är " En bonde i vår by". Barnen kallar den " Bonde söker fru". 😊

Februari på SOLEN

Vårt tema denna terminen är ”JAG”
Vi målar kartonger som ska bli, mitt hus
Vilken färg har jag på mitt hus?
Vilken färg är det på taket?
Har jag någon skorsten på mitt hus?
Hur många fönster har jag på mitt hus?

Det är viktigt för oss att få in olika uttryckformer, så vi använder oss av bilder, texter, skapande och både ute – och innemiljön.

Mål: För att skapa samhörighet i gruppen utgår vi från något som alla barn har gemensamt. Samtidigt som varje barn hamnar i fokus när var och en får skapa sitt egna hus och berätta för oss andra om det och om sina tankar runt det. Det blir ytterligare ett sätt att lära känna varandra och förstärker känslan av tillhörighet och gemenskap
Solen Januari

 

Nu är glada julen slut, slut, slut. Julegranen bäres ut, ut, ut !!! Självklart har vi haft julgransplundring!

Vi har också bakat en julgranstårta och bjöd in våra vänner på Kometen på fika, sång och dans.

 

 

 
RSS 2.0