Pedagogisk verksamhet

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska var rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." Lpfö 98/10 s.5
 
Vårt övergripande mål är att ge alla barn som vistas hos oss en trygg start i livet och att barn och vårdnadshavare minns tiden i förskolan som positiv och betydelsefull. Varje familj ska känna sig välkommen och delaktig.
En av våra viktigaste uppgifter är att få barnen att känna sig trygga med oss pedagoger och förskolans miljö. Det ska alltid finnas tid och möjlighet att prata om stort och smått, att få tröst eller bara sitta i ett knä och mysa.
 
Förskolans lärandemiljöer ska kännas inbjudande och inspirera barnen till lek, att lära, att skapa, röra sig, exprimentera mm. Lärmiljöerna omorganiseras av pedagogerna allteftersom de ser att barnens intressen skiftar, för att möta de behov som uppstår.
 
Verksamheten ska utgå från barnens nyfikenhet och deras lust att lära samt deras erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barn är kompetenta individer som vill lära, veta och växa.
Barns lärande sker genom utforskande lek och socialt samspel.
Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgår från förskolans läroplan, Lpfö 98/16. Sedan 1 juli 2011 är förskolan en egen skolform och lyder under skollagen.
 
 
RSS 2.0