Förskolan och hemmet

Kontakten mellan vårdnadshavare och förskolan sker främst vid hämtning och lämning.
 
Vårdnadshavarna informeras  också om vad som händer i verksamheten på deras barns avdelning genom veckobrev som mailas ut.
 
Övriga samarbetsformer mellan hem och förskola är utvecklingssamtal, föräldramöten, enkäter, fixarkväll, luciafirande, drop in, gårdsfest och utställningar.
RSS 2.0