FÖRBÄTTRINGSRUTINER

 

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten?

 

Vi i personalen ser Dina synpunkter som viktiga och ibland händer det också att problem och missnöje uppstår. Syftet med rutinen för förbättringshantering, liksom med vår årliga enkätundersökning, är att få ett underlag för att förbättra vår verksamhet samt att ge Er föräldrar möjlighet att påverka. Ibland kan det även handla om att förklara vad vårt uppdrag innebär.

 

Vi uppmuntrar till att de synpunkter Ni har på verksamheten tas upp direkt med den det berör och de flesta frågor som kan uppstå bör också kunna lösas  genom samtal. I första hand kontaktas personalen på den avdelning barnet går. I andra hand kontaktas förskolechefen.

 

Ni kan även lämna skriftliga synpunkter på blankett som kan skrivas ut från vår hemsida. Den som lämnat synpunkter skriftligt skall få svar inom två veckor. Ni kan välja att vara anonyma, nackdelen är att vi då inte har någon att återkoppla till. Ett anonymt klagomål kan heller inte tillskrivas lika stor betydelse.

 

TACK FÖR DINA SYNPUNKTER!

RSS 2.0