Maj Solen

SOLEN
Nu har vi skolat om våra små granar som vi planterade från frön i vintras. Barnen kom fram till att de små plantorna behövde mer plats för att kunna växa. Vi har planterat olika antal granar i krukorna för att se om resultatet blir olika.
Barnens fråga är: Växer den ensamma bäst eller de som har sällskap?
 
 
 
 
 
Vi har också för avsikt att sätta potatis och har undersökt hur vår sättpotatis ser ut. Den hade fått några groddar men behöver ligga ett tag till i den mörka påsen.
 
 
 
 
UTDRAG UR FÖRSKOLANS LÄROPLAN:
Förskolan skall sträva efter att varje barn...
...utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
...utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
RSS 2.0