Solen april - maj

Barnen på Solen har arbetat vidare på sitt hus under temat "JAG". De använde matt och tapetprover vi fått av föräldrar till att inreda sitt hus. De mätte och klippte och fick allt på plats med tapetklister. Att inreda sina hus och använda sin fantasi och kreativitet med härliga resultat gav stolta barn. Lpfö. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar..... Utvecklar sin motorik, koordinationsförmågan och kroppsuppfattning..
På Torsdagarna har vi skogsdag då vi går till vår närliggande skog. Barnen har utforskat småkrypen vi träffat på. Vi har forskat om fåglar och hur de låter. Sett på fågelfilm från UR. Barnen upplever naturen i sin egen takt och upptäcker med sina olika sinnen när vi avslutar med en" Tyst promenad" . Detta innebär att vi under tystnad sätter oss ner med en bit mellanrum och tar in naturen runt omkring oss med syn, hörsel, känsel och lukt. Lpfö Förskolan ska sträva efter att varje barn... utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,liiksom sitt kunnande om växter och djur. Barnen uppskattar att sjunga och göra danslekar. Nu har vi lärt oss leken "Den gyllene gula fågeln". En annan favorit är " En bonde i vår by". Barnen kallar den " Bonde söker fru". 😊
RSS 2.0